Στο «ζοφερό», σημερινό, περιβάλλον της κρητικής επιχειρηματικότητας, με την πανδημία του Covid-19, την κατάρρευση της τουριστικής δαπάνης, αλλά και την προβληματική ελαιοκομική περίοδο που προηγήθηκε, αποκτά ιδιαίτερη αξία και αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη ανάσα η ένταξη 2.418 κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) κρητικών επιχειρήσεων στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου 2020.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο και τα Επιμελητήρια της Κρήτης, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του Μέτρου, το 2018, για τη συντριπτική πλειοψηφία των νησιών της Χώρας (εκτός Κρήτης, Ευβοίας και Λευκάδας), διεκδίκησαν την εφαρμογή του και για την Κρήτη. Η έκδοση της αναγκαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την εφαρμογή του Μέτρου και στη Κρήτη, ύστερα από την εκπόνηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, για λογαριασμό των Επιμελητήριων της Κρήτης, σχετικής μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, από την προηγούμενη Κυβέρνηση, λόγω των εκλογών του 2019. Η προσπάθεια των Επιμελητηρίων και της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίστηκε με τη νέα Κυβέρνηση, με επιστολές, τηλεδιασκέψεις, συναντήσεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η πρόσφατη (24/9/2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προβλέπεται η συμμετοχή και της Κρήτης στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου 2020, με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δεν αποκαθιστά μόνο μια μεγάλη έλλειψη και κατάδηλη «αδικία», αλλά παρέχει στις επιχειρήσεις της Κρήτης εκείνα τα προνόμια που απολαμβάνουν κι οι υπόλοιποι νησιώτες μας. Αποτελεί, επίσης, πράξη αναγνώρισης του νησιωτικού χαρακτήρα της Κρήτης και ένταξής της σε μέτρα και πρόνοιες στο πλαίσιο ενός αναγκαίου ευρύτερου σχεδιασμού για την νησιωτικότητα.

Η ένταξη της Κρήτης στο μέτρο αποτελεί προϊόν άριστης συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίων και Περιφέρειας Κρήτης. Η άριστη συνεργασία των φορέων αυτών πρέπει να συνεχιστεί, επειδή αποτελεί ζητούμενο η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης του Μέτρου και τα επόμενα χρόνια.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα πολιτικά κόμματα, που συμφώνησαν για την ένταξη της Κρήτης στο Μέτρο, όλους όσους, με οιονδήποτε τρόπο, συνέπραξαν στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για το ειλικρινές ενδιαφέρον, την αποφασιστική συμβολή και την αμέριστη στήριξη, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Αντώνη Παπαδεράκη, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, τον Μανώλη Κουτουλάκη, Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΕΦΕΠΑΕ – (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) και την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, για πολύτιμη συμβολή τους σε εμπειρία και γνώση των τεχνικών θεμάτων.-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ