Από το Δήμο Σητείας γνωστοποιείται στους παραγωγούς ιδιοκτήτες ελαιοκτημάτων στην περιφέρεια των Κοινοτήτων Μέσα Μουλιανών, Τουρλωτής και Λάστρου, ότι η υποβληθείσα αναγγελία ζημιάς για ζημιά που προξενήθηκε στην καλλιέργεια ελαιοδένδρων από χαλάζι στις 20/10/2020 εγκρίθηκε από το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ηρακλείου.

Μετά από αυτό καλούνται οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά στην παραπάνω καλλιέργεια τους σε ποσοστό που υπερβαίνει το 20% να υποβάλουν δήλωση ζημιάς αποκλειστικά μέχρι και την Πέμπτη 05/11/2020.

Οι παραγωγοί για καλύτερη εξυπηρέτηση τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  1. Δήλωση καλλιέργειας ΕΛΓΑ έτους 2020.
  2. Λογαριασμό τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι:

– Οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο Ανταποκριτή στα γραφεία του Δήμου Σητείας (Π. Βορθολομαίου 9 Σητεία) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

– Τα τέλη εκτίμησης είναι 0,10 € ανά δηλούμενο δένδρο και καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς από τον ίδιο τον παραγωγό μετά την έκδοση σημειώματος με κωδικό πληρωμής από τον Ανταποκριτή.

– Οι παραγωγοί για να εισπράξουν την τυχόν αποζημίωση που θα τους εγκριθεί πρέπει να έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους στον ΕΛΓΑ.