Στις 6.15 ειδοποιήθηκε η Π.Υ. Αγίου Νικολάου για εκδήλωση πυρκαϊάς στη θέση “Λαγκάδα”, στο Δράσι. Άμεσα έσπευσε στην περιοχή πυροσβεστικό όχημα με δύο άτομα πλήρωμα (όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο covid) και ακολούθησε και δεύτερο όχημα με άλλους δύο πυροσβέστες.

Στην περιοχή που είναι σε εξέλιξη η πυρκαϊά σπεύδει και ο Διοικητής των Π.Υ. Νομού Λασιθίου Πύραρχος Μιχ. Βασιλάκης.

Ν.Τ.