Σε μια καταθλιπτική διαδικασία εξακολουθεί να αναλώνεται η κεντρική και η περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, από τον περασμένο Αύγουστο, όταν δύο από τις τρεις εταιρείες είχαν καταθέσει προσφυγές στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή και προμήθεια των νέων προθηκών του  Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου. Όπως αναφέρει η ΑΝΑΤΟΛΗ, η προθεσμία κατάθεσης προσφορών έληξε στις 3 Απριλίου 2020.

Το φυσικό αντικείμενο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών, λοιπών κατασκευών και ιδιοκατασκευών, εκτός και εντός προθηκών, εγκατάσταση μέχρι την πλήρη λειτουργία των στοιχείων φωτισμού στους εκθεσιακούς χώρους και το εσωτερικό των προθηκών, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών. Καθώς και τις ειδικές κατασκευές- αναπαραστάσεις, που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες μελέτες και τη μελέτη φωτισμού και συγκεκριμένα:

α) τη μουσειολογική – μουσειογραφική μελέτη επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου και

β) την έγκριση της μουσειογραφικής μελέτης επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου.

Να τονίσουμε, για μια ακόμη φορά, την ευθύνη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, για την υποχρηματοδότηση της προμήθειας, όταν παρέβλεψε τον προϋπολογισμό της μελέτης που είχε γίνει και τον «τσεκούρεψε» (μειώνοντάς τον στις 991.129 ευρώ- χωρίς ΦΠΑ). Έτσι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με μειωμένο προϋπολογισμό, που είχε ως αποτέλεσμα να αποβεί άγονος, αφού κανείς προμηθευτής δεν υπέβαλε προσφορά – γι’ αυτό ακριβώς το λόγο. Αυτό κόστισε σε απώλεια ενός ακόμη χρόνου στην ολοκλήρωση του έργου! Υπενθυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός της προμήθειας, αυξήθηκε σε 2.100.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του Μουσείου με τις προθήκες στις θέσεις τους, 18 μήνες από την υπογραφή της σύβασης.

 

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ. αναγνωρίζοντας το φιάσκο του προηγούμενου διαγωνισμού, αύξησε τον προϋπολογισμό και κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές. Προκρίθηκε ως προσωρινή ανάδοχος η «Museum Evolution Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».

Αλλά η υπόθεση σκόνταψε πάλι, στη διαμάχη μεταξύ των εταιρειών, που διαγκωνίζονται για να αναλάβουν την προμήθεια, εξαντλώντας κάθε μέσο που τους δίνει ο νόμος.

Εξ αρχής, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και μη αποστολής δειγμάτων, αποκλείστηκε η προσφορά της μιας εκ των τεσσάρων εταιρειών. Τα δείγματα που παρουσίασαν οι δύο άλλες εταιρείες κρίθηκε ότι δεν πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, και συγκεκριμένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της μουσειογραφικής μελέτης  και δεν ανταποκρίνονται στις οριζόμενες, από τη διακήρυξη, απαιτήσεις.

Στις 10 και 11 Αυγούστου 2020 οι δύο εταιρείες που δεν προκρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από την επιτροπή του διαγωνισμού, η «Tetragon Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία» και η «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΪ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» αντίστοιχα, υπέβαλαν  προδικαστικές προσφυγές, καταφερόμενες κατά της διαδικασίας αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού. Αυτόματα ανεστάλη τότε η εξέλιξη του διαγωνισμού για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών προκειμένου να εκδικαστούν οι προσφυγές.

Η επιτροπή του διαγωνισμού υποχρεώθηκε να τεκμηριώσει την απόφασή της, αντικρούοντας τις προσφυγές των δύο εταιρειών, αποστέλλοντας σχετική έκθεση με τις απόψεις της στην Ανώτατη Επιτροπή Προδικαστικών Προσφυγών. Η τελευταία αποδέχθηκε την ορθότητα της διαδικασίας και την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού, με συνέπεια να καταπέσουν οι προσφυγές των δύο εταιρειών.

 

Νέα προσφυγή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «σήριαλ» της κακοδαιμονίας, που συνοδεύει την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανακαίνισης του Αρχαιολογικού Μουσείου, που το κρατά κλειστό κοντά μια δεκαετία, δεν τελειώνει εδώ!

Η μία από τις δύο εταιρείες, κάνοντας χρήση δικαιώματος που δίνει ο νόμος, προσέβαλε την απόφαση  της Ανώτατης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών στο Διοικητικό Εφετείο Κρήτης, ζητώντας να σταματήσει η εξέλιξη του διαγωνισμού και να γίνει δεκτή η δική της προσφορά.

Η  υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου στα Χανιά,  εκδικάστηκε και αναμένεται μέσα σε ένα μήνα περίπου η έκδοση απόφασης, αφού αποσταλούν από την επιτροπή του διαγωνισμού κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που ζήτησε το Δικαστήριο.