Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της  ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε. στο σύνδεσμο https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html οι πίνακες με τους αριθμούς παροχής δικαιούχων επιστροφής του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% για την περίοδο 2015-2019, ενεργών την 31/7/2020 οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας των κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αχλαδίων, Ζήρου,  Κρυών,  Μαρωνιάς,  Χανδρά.

Οι  δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν μέσω του παραπάνω συνδέσμου και   στην περίπτωση που  οι ενεργές συνδέσεις τους δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες  δύνανται να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας – οικονομική υπηρεσία μέχρι την 11-12-2020  αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων  της Κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%,

Για περισσότερες διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 28433/ 40528 ή  40500 κ. Σφακιανάκη Ζαχαρένια.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ