φωτογραφία αρχείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοίνωσε προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 09.07.2021, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της, λόγω της κήρυξης του νομού Ρεθύμνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 10.05.2021, μετά και τις τελευταίες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. αφορούν σε: «Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα Β’) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katrin@crete.gov.gr), με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Δευτέρα 04.01.2020 έως και την Τετάρτη 13.01.2021 και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε σχετικό, στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr.).