Ανακοινώνεται η πρόσληψη στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 9 & 10-11-2020 στην Π.Ε. Λασιθίου.

Οι θέσεις είναι:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
  •  ΠΕ Γεωλόγων
  • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2841340345 (Μαντζουράνης Κωνσταντίνος) και στο 2841340338 (Χειμωνίτη Κυριακή).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου , στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ήτοι από 14/01/2021 έως 20/01/2021.