Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΤα αγόρια που γεννήθηκαν το 2005 στις ΔΕ Νεάπολης και Βραχασίου να...

Τα αγόρια που γεννήθηκαν το 2005 στις ΔΕ Νεάπολης και Βραχασίου να υποβάλλουν τα στοιχεία τους για τους Στρατολογικούς πίνακες

Από

Ημερομηνία

Παρακαλούμε οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων έτους 2005 του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Νεάπολης και Δ.Ε. Βραχασίου, να υποβάλουν μέχρι τις 19-3-2021 στο e-mail της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ageromarkaki@dimosagn.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,
  2. Γραμματικές γνώσεις των τέκνων (π.χ. μαθητής Α΄ Λυκείου),
  3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησαν τα τέκνα,
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας,

ώστε να καταρτιστούν έγκυρα από το Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώων Αρρένων-Στρατολογίας-Εκλογικών Θεμάτων του Δήμου μας, οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2005 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2023 στα στρατολογικά γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2026, σύμφωνα με το άρθρο 16 & 1-6 του Ν. 2119/93.

Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας https://www.dimosagn.gr.

Εναλλακτικά η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία  στην Υπηρεσία (κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2841340165, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 έως 14.00).

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα του ανωτέρω έτους. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των υποχρέων γονέων, καθώς η παράλειψη εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

Παρακαλούμε επίσης οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερόμενους άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους.

Με εντολή Δημάρχου

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 Αφροδίτη Γερομαρκάκη

Πρόσφατα άρθρα