Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΘα αποπερατωθεί το Κλειστό Γυμναστήριο Τ10-Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγ. Νικολάου και...

Θα αποπερατωθεί το Κλειστό Γυμναστήριο Τ10-Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγ. Νικολάου και ΓΓΑ

Από

Ημερομηνία

Ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ10 του Αγίου Νικολάου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ η προγραμματική σύμβαση προβλέπει χρηματοδότηση του Δήμου με 1.600.000 ευρώ, από τα οποία τα 100.000 ευρώ αφορούν την εκπόνηση μελέτης για τα συμπληρωματικά έργα και τα 1.500.000 ευρώ την κατασκευή των έργων που θα απαιτηθούν. Τα χρήματα εγκρίθηκαν με πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση και την αναβάθμιση της Τ.Α. στον τομέα του Αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους ΟΤΑ. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να γίνουν φορείς της αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Αλλά και να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη σωστή και οργανωμένη επιστημονικά και με σύγχρονα μέσα ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού και της άθλησης των πολιτών, γενικότερα.

Σημαντική παρουσία στον αθλητισμό

Στη σύμβαση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαθέτει σημαντική παρουσία σε όλα τα αθλήματα και αποφάσισε να ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ενίσχυση και ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής του, προβαίνοντας στη βελτίωση των συνθηκών εκγύμνασης των χρηστών στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει. Προς ενίσχυση λοιπόν των αθλητικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών και για να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής, η Γ.Γ. Αθλητισμού ενέταξε στο πρόγραμμά της τις εργασίες αποπεράτωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ10.

Για το σκοπό αυτό, οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν από κοινού τις εξής δεσμεύσεις: O Δήμος, στην κυριότητα του οποίου ανήκει η συγκεκριμένη ημιτελής αθλητική εγκατάσταση, θα είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου με προϊσταμένη αρχή την Οικονομική Υπηρεσία του και Διευθύνουσα/ Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Μελετών και τη Διεύθυνση Κατασκευών. Το Υπουργείο Πολιτισμού – Αθλητισμού ως φορέας χρηματοδότησης του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των προαναφερομένων πιστώσεων για να πληρωθούν οι ανάδοχοι του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αναλαμβάνει: Να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να συντάξει και να εκδώσει την προκήρυξη διαγωνισμού. Να διενεργήσει τον διαγωνισμό και κατακυρώσει το αποτέλεσμά του υπογράφοντας και τη σχετική σύμβαση ανάθεσης στον ανάδοχο που θα επιλεγεί. Να ελέγχει ποιοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και να το παραλάβει από τον κατασκευαστή. Επίσης την παραχώρηση, σφράγιση και φύλαξη του περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων, στα οποία θα λάβουν χώρα οι κατασκευαστικές εργασίες του Γυμναστηρίου Τ10 για όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες αυτές κλπ.

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει επίσης τη συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης του Δήμου και της Γ.Γ. Αθλητισμού για το συντονισμό και παρακολούθηση των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

 

Πρόσφατα άρθρα