Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΗ αλιεία θα προσελκύσει νέους εάν συνδεθεί με τον τουρισμό

Η αλιεία θα προσελκύσει νέους εάν συνδεθεί με τον τουρισμό

Από

Ημερομηνία

Την προώθηση πολιτικών που θα στηρίζουν τον αλιευτικό τουρισμό, ζητά με ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αλλαγών που ετοιμάζονται για την αλιεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα, τις αμιγώς τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη, δεδομένου ότι όλες οι νέες πολιτικές για την αλιεία στοχεύουν στην ανανέωση του κλάδου με την παρουσία νέων ανθρώπων και την στήριξή τους για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στην αλιεία. Οι πολιτικές αυτές θα εξειδικευθούν άμεσα και θα υπάρξει από το 2022 και για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030, μια νέα προσέγγιση στον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία στο Στρασβούργο, το κείμενο «Αλιείς για το μέλλον» όπου μεταξύ άλλων τονίζει πως «ο αλιευτικός τομέας θα ήταν πιο ελκυστικός σε περισσότερους νέους, εάν συνδεόταν και λειτουργούσε συμπληρωματικά με αναδυόμενους τομείς, για παράδειγμα τον τουρισμό».

Για το λόγο αυτό και καλεί «τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να μειώσουν τη γραφειοκρατία στον αλιευτικό τουρισμό ως πηγή εισοδήματος. Καλεί, επίσης, την Επιτροπή να προωθήσει υποστηρικτικές γραμμές, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ, για την αποκατάσταση της υλικής και άυλης κληρονομιάς που σχετίζεται με τις θαλάσσιες δραστηριότητες, τη διατήρηση της ταυτότητας των παράκτιων κοινοτήτων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους για τον τουρισμό».

Η τελευταία πρόβλεψη που φαίνεται πως κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον, γιατί υποστηρίζει την παρουσία νέων σε ένα νέο τομέα δράσης που ενώνει πολιτισμό, τουρισμό και αλιεία.

 

Περιβάλλον και αλιευτικός τουρισμός

 

Παράλληλα, η προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί θέμα αυξανόμενης ανησυχίας για τους νέους στην Ευρώπη, αποτελεί σημείο αναφοράς των ευρωβουλευτών που τονίζουν τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας για την προσέλκυση νέων αλιέων. Επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό στον αλιευτικό τουρισμό, τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι αλιείς στον συνεργατικό και κοινοτικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τονίζει τη σημασία που έχει η ψηφιοποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας, τονίζει επίσης ότι, παρά τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μεγαλύτερων σε ηλικία χρηστών, η χρήση εργαλείων κατά τη συλλογή και καταχώριση δεδομένων στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, ή κατά τη χρήση νέων εφαρμογών και εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της ευημερίας των αλιέων στη θάλασσα, είναι ευκολότερη και πιο διαισθητική για τις νεότερες γενιές.

 

Βελτίωση βιοτικού επιπέδου

 

Οι ευρωβουλευτές πάντως υπογραμμίζουν πως απώτερος στόχος της νέας ΚΑΠ είναι να καταστήσει την αλιευτική δραστηριότητα βιώσιμη από κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη και για το λόγο αυτό προτείνει να στηριχθεί και με οικονομικές πρωτοβουλίες η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων, με καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας, ώστε να συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων, στην προσέλκυση νέων και στην επίτευξη ανανέωσης των γενεών που είναι απαραίτητη για την επιβίωση της αλιείας, μιας δραστηριότητας που παρέχει επίσης υγιεινά τρόφιμα.

Μάλιστα, προτρέπει τα κράτη μέλη να διαθέσουν κονδύλια της ΕΕ για την υποστήριξη των θέσεων εργασίας, την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα αλιευτικά σκάφη, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας, εργασίας και διαβίωσης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

 

Πρόσφατα άρθρα