Οι τελευταίες εκτιμήσεις αναφέρουν πως τα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται.