ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΕγκρίθηκε η πρόσληψη 32 υδρονομέων στις κοινότητες Σητείας

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 32 υδρονομέων στις κοινότητες Σητείας

Από

Ημερομηνία

Η εκλογή υδρονομέων στις κοινότητες για τη φετινή αρδευτική περίοδο συζητήθηκε στα ημερήσιας διάταξης θέματα κατά την τελευταία τακτική -δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη- μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Άρδευσης Γιάννης Σκαρβελάκης. Η νέα αρδευτική περίοδος αφορά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Με προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων, ο τομέας δράσης και οι ώρες απασχόλησης εκάστοτε υδρονομέα για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο. Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της ενέκρινε την πρόσληψη 32 υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εξάμηνης διάρκειας, μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι εκλήθησαν, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αιτήσεις.

Στις περισσότερες Κοινότητες οι αιτήσεις ήταν ισάριθμες με τις ζητούμενες θέσεις, εκτός από την Κοινότητα Παλαικάστρου, όπου κατετέθησαν περισσότερες αιτήσεις. Το Κοινοτικό Συμβούλιο με απόφασή του πρότεινε δύο εκ των τριών υποψηφίων, με κριτήριο την ευδόκιμη προϋπηρεσία κατά τις αρδευτικές περιόδους 2020, 2021 και γνώσης των ιδιαιτεροτήτων των δικτύων άρδευσης της περιοχής.

Με αφορμή την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου ο κ. Θοδωρής Πατεράκης έθεσε το ερώτημα σχετικά με την εικόνα της κατάστασης των γεωτρήσεων και των προωθητικών του Δήμου.

Ο κ. Σκαρβελάκης απάντησε ότι υπάρχουν θέματα και προβλήματα με προτεραιότητα την αντιμετώπιση του Αδιαβάτου.

Θετικά ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο για τους υδρονομείς. Ο κ. Συμεών Συμεωνίδης δήλωσε «παρών» εστιάζοντας στο γεγονός -το οποίο πράγματι προκαλεί εντύπωση- ότι η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, εξακολουθεί να διέπεται από τα οριζόμενα στο από 28/3/1957 βασιλικό διάταγμα «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων», εξαιρούμενη από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Δεν είναι αυτό ευθύνη καμίας δημοτικής αρχής, όπως είπε, αλλά παραμένει ένα πλαίσιο με βασιλικό διάταγμα περίπου 70 ετών! στον τρόπο λειτουργίας των υδρονομέων. Θα μπορούσαν οι υδρονομείς, συνέχισε, να έχουν σταθερότερες θέσεις εργασίας και δικαιώματα, αλλά το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

 

Πρόσφατα άρθρα