Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΠροσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Από

Ημερομηνία

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης – Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθίου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

«Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την  αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν,  από την 02/07/2022 έως και την 11/07/2022 και ώρα 15:00 ,   μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Νομού Λασιθίου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μ. Δαβράδου (τηλ. επικοινωνίας: 2841086141, 2841082720).»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 02/07/2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11/07/2022 & ΩΡΑ 15:00

 

Πρόσφατα άρθρα