Το Ανώτατο Δικαστήριο και όχι η κυβέρνηση έχει τον τελευταίο λόγο.