Οι λόγοι που εγκαθίδρυσε το Ψηφιακό Κέντρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τα 250 projects που «τρέχουν» αυτή τη περίοδο αλλά και ο «κομβικός» ρόλος του ψηφιακού κόσμου στον χώρο της υγείας.