Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΤέλος στην ακαταστασία και στη ρύπανση του χερσαίου χώρου της μαρίνας από...

Τέλος στην ακαταστασία και στη ρύπανση του χερσαίου χώρου της μαρίνας από κατόχους σκαφών

Από

Ημερομηνία

Τέλος στην ακαταστασία και στη ρύπανση του χερσαίου χώρου της μαρίνας από κατόχους σκαφών, που τα ανελκύουν και εκτελούν εργασίες στην επισκευαστική ζώνη, είναι αποφασισμένη να βάλει η διοίκηση της ΔΑΕΑΝ. Πρόσφατο κρούσμα επισκευής-συντήρησης σκάφους άφησε στο έδαφος κατάλοιπα χρωμάτων κλπ. -μάλιστα χρειάστηκε συνεργείο, το οποίο κάλεσε η ΔΑΕΑΝ να καθαρίσει, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα…

Το Δ.Σ. συμφώνησε με την πρόταση του προέδρου του Μ. Φαρσάρη, στο εξής, η μη τήρηση του όρου για την καθαριότητα και την ευταξία του χώρου, που καταλαμβάνει το σκάφος στην επισκευαστική ζώνη, να συνεπάγεται τη χρέωση του πλοιοκτήτη με το ποσόν των 100 €, προκειμένου να επιληφθεί η ίδια η εταιρεία την αποκατάσταση και τον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου.

Το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ προχώρησε και στη σχετική  τροποποίηση του άρθρου 12, που αφορά την τιμολογιακή πολιτική της δημοτικής εταιρείας. Για αποτελεσματικότερο έλεγχο της επισκευαστικής ζώνης της Μαρίνας και την τήρηση των όρων για την καθαριότητα και «ευταξία», αλλά και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων προστασίας, στο εξής, οι πελάτες που προγραμματίζουν διαχείμαση του σκάφους τους στο χερσαίο χώρο της μαρίνας, θα πρέπει να καταβάλουν εγγύηση 100 € πριν την ανέλκυση. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στον πελάτη μόνο μετά από έλεγχο «ευταξίας» του χώρου (καθαριότητα- ρύπανση -λάδια- χρώματα-απομάκρυνση ιδιοκατασκευών).

Εφ’ όσον από τον έλεγχο που θα διενεργείται από προσωπικό της μαρίνας απαιτηθούν εργασίες που υπερβαίνουν το ποσό της «εγγύησης» των 100 €, η επιπλέον δαπάνη αποκατάστασης του χώρου θα χρεώνεται στον ιδιοκτήτη του σκάφους.

Απόφαση έλαβε το Δ.Σ. για απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων στο χερσαίο χώρο της μαρίνας πλοίων «HARLEQUIN OF KERRERA» και «THELEME». Ήδη εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Μιχ. Φαρσάρης για να κινήσει τη διαδικασία απομάκρυνσης των σκαφών, προωθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

Πρόσφατα άρθρα