Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΟ όμιλος bluegr Hotels & Resorts αναζητά λογιστή για τα ξενοδοχεία στον...

Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts αναζητά λογιστή για τα ξενοδοχεία στον Άγιο Νικόλαο

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts διαθέτει πέντε από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, το Minos Beach art hotel, το Minos Palace hotel & suites και το Candia Park village στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το Life Gallery athens στα βόρεια προάστεια της Αθήνας καθώς και το Sunprime Miramare Park suites & villas στη Ρόδο. Τα ξενοδοχεία του ομίλου συνδυάζουν τους τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: Εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες.

Για τα ξενοδοχεία μας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
αναζητούμε

ΛΟΓΙΣΤΗ

(Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εγγραφές γενικής λογιστικής
 • Καταχωρήσεις παραστατικών
 • Ενημέρωση M.I.S. και δημιουργία Reports
 • Διαχείριση διαθεσίμων/Cash flow
 • EBITDA
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών και πελατών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, φορείς δημοσίου και τράπεζες
 • Παρακολούθηση My Data
 • Διαχείριση Επενδυτικών
 • Συμμετοχή σε υποβολές φορολογικών υποχρεώσεων
 • Συμμετοχή στη διαδικασία ετήσιου και ad hoc ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές

Οι ιδανικοί Υποψήφιοι διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικών Επιστημών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 έτη σε τμήμα λογιστηρίου εταιρίας  – ιδανικά στον ξενοδοχειακό τομέα.
 • Εμπειρία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας.
 • Άδεια Α΄Τάξης.
 • Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ και IFRS)
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Ms Office και ERP συστημάτων. Γνώση του ERP της Entersoft θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση και εργασιακή εμπειρία σε θέματα μισθοδοσίας και απόδοσης. παρακρατούμενων φόρων θα θεωρηθούν σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση του κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 • Γνώσεις Εμπορικού Δίκαιου.
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Πάθος για την Αριστεία.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Υπευθυνότητα και Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικότητα.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

H bluegr Hotels & Resorts προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Ευκαιρίες Ανάπτυξης.
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας.

Live the Blue Experience!

 

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα