Στο πλαίσιο της σύσφιξης της συνεργασίας και της αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ και των Πράσινων της Ιταλίας στη Ρώμη.