«Σύμφωνα με νέα δεδομένα της UNESCO, το ποσοστό της ατιμωρησίας για τις δολοφονίες δημοσιογράφων παγκοσμίως ανέρχεται στο 86%», ή με άλλα λόγια υποχώρησε κατά 9 μονάδες τα τελευταία δέκα χρόνια.