Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΑντιδήμαρχος της Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης ο Κ. Ασπροπεκάκης στο δήμο Ιεράπετρας

Αντιδήμαρχος της Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης ο Κ. Ασπροπεκάκης στο δήμο Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Με απόφαση του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Θεοδ. Καλαντζάκη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ΑΝΑΤΟΛΗ ορίζεται αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας μέχρι 31-12-2023 ο Κωνσταντίνος Ασπροπεκάκη του Μιχαήλ έμμισθος καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος της Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης  και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

  1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Συντήρησης πρασίνου και παιδικών χαρών του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τις αρμοδιότητες:

Συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

 

 

Πρόσφατα άρθρα