Στο τραπέζι νέα φορολογική κλίμακα με χαμηλότερους συντελεστές για φυσικά πρόσωπα που έχουν εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ ετησίως. Ερχονται σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων αλλά και εισοδημάτων από ενοίκια. Ποιες παρεμβάσεις προωθούνται για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.