Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήUncategorizedΟ όμιλος bluegr Hotels & Resorts αναζητά για τα ξενοδοχεία της Κρήτης...

Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts αναζητά για τα ξενοδοχεία της Κρήτης ΛΟΓΙΣΤΗ

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts αναζητά για τα ξενοδοχεία της Κρήτης

ΛΟΓΙΣΤΗ

(με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εγγραφές γενικής λογιστικής
 • Καταχωρήσεις παραστατικών
 • Έλεγχος και ενημέρωση γενικής λογιστικής από «γέφυρες» PMS και Αποθήκης
 • Καθημερινή συμφωνία υπολοίπων ταμείων, λογ/σμών όψεως, πιστωτικών καρτών
 • Διαχείριση διαθεσίμων/Cash flow
 • Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών και πελατών
 • Ενημέρωση M.I.S. και δημιουργία Reports
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, φορείς δημοσίου και τράπεζες
 • Παρακολούθηση My Data
 • Διαχείριση Επενδυτικών
 • Συμμετοχή σε υποβολές φορολογικών υποχρεώσεων
 • Συμμετοχή στη διαδικασία ετήσιου και ad hoc ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Οι ιδανικοί Υποψήφιοι διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικών Επιστημών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε τμήμα λογιστηρίου εταιρίας  – ιδανικά στον ξενοδοχειακό τομέα.
 • Εμπειρία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ και IFRS)
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Ms Office και ERP συστημάτων. Γνώση του ERP της Entersoft θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση και εργασιακή εμπειρία σε θέματα απόδοσης παρακρατούμενων φόρων θα θεωρηθούν σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση του κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 • Γνώσεις Εμπορικού Δίκαιου.
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Πάθος για την Αριστεία.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Υπευθυνότητα και Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικότητα.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

 

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail hr@bluegr.com επισημαίνοντας τη θέση ή/και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

 

Πληροφορίες στο 215 5007708

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

There cannot be Blue, without U!
www.bluegr.com

 

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα