Πενήντα νέους κάδους ανακύκλωσης έχε προμηθευτεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε μια περίοδο που οι πολίτες έχουν δείξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους στο θέμα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Όπως σχολίασε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Χαριτάκης η αποκομιδή των απορριμμάτων της ανακύκλωσης γίνεται κανονικά από τον Δήμο, όμως το εργοστάσιο που τα διαχειρίζεται παραμένει κλειστό, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει καθόλου την διαδικασία της ανακύκλωσης του Δήμου.
«Ο όγκος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων έχει αυξηθεί και αυτό είναι σημαντικό διότι δείχνει την ευαισθησία των πολιτών. Είναι σημαντικό ο κόσμος, είτε οικιακοί χρήστες είτε επαγγελματίες, να καταλάβουν ότι η ανακύκλωση είναι σημαντική για τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Σίγουρα αν τα ανακυκλώσιμα αυξηθούν το κέρδος είναι πολύπλευρο.»
Με δεδομένο ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας δεν λειτουργεί την τρέχουσα περίοδο συσσωρεύεται ένας μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ σε ότι αφορά το πρόγραμμα της αποκομιδής εκεί ίσως να υπάρχουν μερικές αλλαγές απρόβλεπτες λόγω διαφόρων συνθηκών, πρόσθεσε.
Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό στην περιοχή του Καλού Χωριού όπου οι κάδοι ήταν γεμάτοι για αρκετές μέρες είπε πως θα ξεπεραστεί σύντομα η όποια παρόμοια ανωμαλία.
Σε ότι δε αφορά την περίοδο των εορτών ξεκαθάρισε πως οι γιορτές φέτος θα είναι τουλάχιστον … καθαρές.
ΘΑΝΟΣ Κ.