Η εφημερίδα Ανατολή ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου του 1932 από τον Μιχαήλ Ηλ. Κοζύρη, παππού των σημερινών εκδοτών και αποτελεί μία από τις παλαιότερες εφημερίδες της Κρήτης –ίσως και ολόκληρης της χώρας– και την μοναδική εφημερίδα του Νομού Λασιθίου με καθημερινή παρουσία κατά την διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του εικοστού αιώνα.

Την 25η Μαρτίου η Ανατολή εισήλθε στο ογδοηκοστό τρίτο έτος της εκδόσεως της. Έδρα της είναι ο Άγιος Νικόλαος, πρωτεύουσα του Ν. Λασιθίου, στις στήλες της όμως φιλοξενεί τα νέα αλλά και τα προβλήματα ολόκληρου του νομού. Στα πλαίσια πάντα του δυνατού, επιδιώκει την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών της και την ανάδειξη των θεμάτων του τόπου, προσπαθώντας να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων του και να αποτελέσει βήμα διαλόγου.

Τα φύλλα της αποτελούν σημαντική πηγή για την ιστορία του τόπου αλλά και της Κρήτης και σημαντικό μέσο για την προβολή του. Την έκδοση της εφημερίδας, μετά τον ιδρυτή της Μιχαήλ Κοζύρη, ανέλαβε ο γιος του Ηλίας, από τον οποίο πήραν την σκυτάλη οι σημερινοί εκδότες της, Μιχάλης και Πόπη Κοζύρη.