Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη τεσσάρων γυμναστών (από συνολικά έξι που είχαν εγκριθεί) οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα, το οποίο επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με ένα ποσοστό (40% – 60%) ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται με ίδια συμμετοχή του ΠΑΟΔΑΝ. Πιθανότατα οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά να κληθούν να καταβάλουν ένα μηνιαίο αντίτιμο για να καλυφθεί η συνολική δαπάνη. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα λήγει 31 Ιουλίου και θα λειτουργήσουν τέσσερα προγράμματα άθλησης, για παιδιά προσχολικής ηλικίας (που θα υλοποιηθούν σε παιδικούς σταθμούς και για τα οποία δεν θα απαιτηθεί αντίτιμο συμμετοχής), για άτομα 3ης ηλικίας και για γυναίκες. Ειδικό τμήμα θα λειτουργήσει για πρόγραμμα άθλησης εγκλείστων στις Δικαστικές Φυλακές Νεαπόλεως.
Όπως εκτιμά η διοίκηση του ΠΑΟΔΑΝ, τα προγράμματα αυτά θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται στις αρχές ή μέσα Φεβρουαρίου.\
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ