Η πορεία αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑΠ) που βρίσκεται στο τελικό στάδιο κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας-Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής με την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα.
Στη συνάντηση αναλύθηκαν διεξοδικά οι θέσεις και οι παρατηρήσεις της Περιφέρειας όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από την υπό όρους θετική γνωμοδότηση, με συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία, του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Γνωμοδότηση, που υπενθυμίζεται, ουσιαστικά εξειδίκευσε και συνέθεσε τις απόψεις όλων των φορέων της Κρήτης που συμμετείχαν στην πολύμηνη διαβούλευση που προηγήθηκε. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν οι υπολειπόμενες διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι και την θεσμοθέτησή της από τον Υπουργό.
Η Γ. Γραμματέας καθώς και οι επιβλέποντες την Μελέτη Αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑΠ Κρήτης μηχανικοί, έδειξαν ότι κατανόησαν πλήρως τις θέσεις της Περιφέρειας και δεσμεύτηκαν στην υιοθέτηση των περισσοτέρων από αυτές, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξουν και νέες επαφές, όταν σημειώνεται αξιοσημείωτη πρόοδος στο έργο.

Επιπρόσθετα συζητήθηκε η πορεία και τα χρονοδιαγράμματα σημαντικών νομοθετικών εκκρεμοτήτων σε χωροταξικά ζητήματα όπως οι προδιαγραφές των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, με δεδομένη τη βούληση της Περιφέρειας να συμβάλλει ενεργά στην υποχρέωση των δήμων της Κρήτης να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό τους σε πρώτο επίπεδο, έχοντας μάλιστα προβλέψει την χρηματοδότησή τους από το ΠΕΠ 2014-2020.
Έγινε επίσης ενημέρωση για τις προθέσεις και τις ενέργειες του Υπουργείου σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό που πρόσφατα καταργήθηκε από το ΣτΕ, καθώς και για το αντίστοιχο των ΑΠΕ, όπου υπήρξε ταύτιση απόψεων ότι επιδέχεται σημαντικές βελτιώσεις προκειμένου να επιλύει αντί να δημιουργεί θέματα σχετικά με την ανάπτυξή τους.
Τέλος συζητήθηκαν οι προθέσεις του Υπουργείου όσον αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς καθώς και για τα χωροταξικά εργαλεία που έχουν θεσμοθετηθεί με το Ν. 4269 και το Ν. 4296, όπως είναι τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και η χωροθέτηση Καταδυτικών Πάρκων. Θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Κρήτη ενώ συμφωνήθηκε να επανεξεταστούν μετά την επεξεργασία τους από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.