Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας εξέδωσε το παρακάτω
“ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ”:

“Σας γνωστοποιούμε ότι από την Ε.Μ.Υ. εκδόθηκε το από 05-02-2016 έκτακτο δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων. Για τον προαναφερόμενο λόγο σας επισυνάπτουμε σχετικό Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση εάν αυτό είναι δυνατόν σε τακτά χρονικά διαστήματα των ακροατών/αναγνωστών σας για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, μέχρι βελτιώσεως αυτών”.

Προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων για το νομό Λασιθίου (Meteo)
05/02 – 20:00 ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
06/02 – 02:00 ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
06/02 – 08:00 ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
06/02 – 14:00 ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ