«Υποστελέχωση και αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας χαρακτηρίζει αρκετές από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών», επισημαίνει ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών π΄ Μιχαήλ Βουκυκλάρης, και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις απολύτως αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, επιπέδου πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης.
Αξιοποιώντας την ευκαιρία που δίνει η εγκύκλιος 4/οικ.2395/26.01.2016 του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν μέχρι 29 Φεβρουαρίου τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων (το πολύ μέχρι 10 θέσεις) με τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσδιόρισε τις ανάγκες αυτές.
Συγκεκριμένα ζητά την έγκριση επτά θέσεων ειδικοτήτων πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για 2 Αρχιτέκτονες, 2 Πληροφορικής, 2 Διοικητικού, 1 Διοικητικού- Λογιστικού.
Ιεραρχώντας τις συγκεκριμένες θέσεις, όπως ζητά το υπουργείο, ο Δήμος παραθέτει: α) 1 Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ, 1 Πληροφορικής ΠΕ, 1 Διοικητικού ΠΕ, 1 Πληροφορικής ΤΕ, 1 Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ, 1 Διοικητικού- Λογιστικού ΤΕ, 1 Διοικητικού ΠΕ.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ