Με τους προϊσταμένους και το προσωπικό των τριών Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας συναντήθηκε η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη, στον Άγιο Νικόλαο, όπου ολοκληρώθηκε η τριήμερη περιοδεία της στην Κρήτη.

Την κ. Καραμεσίνη υποδέχθηκαν στα γραφεία του ΟΑΕΔ, ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης Κων. Παπαδάκης και οι προϊστάμενοι, του ΚΠΑ2 Αγίου Νικολάου Δημήτρης Πάγκαλος,  του ΚΠΑ2 Ιεράπετρας Γεωργ. Ροβύθης και του ΚΠΑ2 Σητείας Κων. Παπαδάκης.

Είναι η πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2015 που η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ επισκέφτηκε τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην Κρήτη. Σκοπός της επίσκεψης, όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ήταν να μιλήσει με τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού. Τους παρουσίασε τους στόχους και τις αλλαγές που θα επιφέρει πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ που έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και δύο χρόνια και τώρα υλοποιείται η τελευταία φάση, που ολοκληρώνεται εντός του 2016. Επίσης εξήγησε ποια θα είναι η επίπτωση των αλλαγών αυτών στην καθημερινότητα των εργαζομένων και πώς οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού θα λειτουργούν σε ένα σύστημα μεγαλύτερης αποκέντρωσης.

«Νομίζω οι αλλαγές οργανωτικού χαρακτήρα που φέρνουμε, επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας και είναι απόλυτα εναρμονισμένες με μια αναβάθμιση του ρόλου του Οργανισμού τόσο στις κεντρικές όσος και στις περιφερειακές Υπηρεσίες», τόνισε η κ. Καραμεσίνη.

Στην ερώτηση, σε ποιο βαθμό η αναδιάρθρωση αυτή του ΟΑΕΔ αφορά στο Νομό Λασιθίου, η διοικήτρια είπε: «Ορισμένες από τις αλλαγές προϋποθέτουν ορισμένο αριθμό εργαζομένων. Δηλαδή για να κάνεις ένα σύστημα υποδοχής εξυπηρετουμένων και να απασχοληθούν συγκεκριμένοι εργαζόμενοι σ’ αυτό, χρειάζεται να υπάρχει στην Υπηρεσία ένας ορισμένος αριθμός προσωπικού. Αν είναι τρία άτομα εργαζόμενοι σε ένα ΚΠΑ, τότε όλοι οι εργαζόμενοι υποδέχονται το κοινό. Δεν χωρεί η έννοια του καταμερισμού εργασίας εδώ, γιατί δεν υπάρχει και τέτοιος φόρτος εργασίας που να επιβάλει τον καταμερισμό τέτοιου χαρακτήρα. Επιβάλλεται ο καταμερισμός εργασίας στα ΚΠΑ με 15 – 20 και περισσότερα άτομα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό. Έτσι οι πολίτες που μπορούν να διεκπεραιώσουν τα αιτήματά τους με μια απλή πληροφόρηση δεν απασχολούν υπαλλήλους που απασχολούνται με υποθέσεις που χρειάζονται μεγαλύτερη επεξεργασία».

Στην ερώτηση αν στο Νομό Λασιθίου όπου λειτουργούν τρία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ προβλέπονται κάποιες αλλαγές, χωροταξικές ή άλλες, η κ. Καραμεσίνη είπε ότι «δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή», σημειώνοντας ότι «δεν έχει ξεκινήσει τέτοιου είδους σχεδιασμός». «Έλλειψη προσωπικού στην Κρήτη δεν υπάρχει. Υπάρχει, απλώς, ένας φόρτος εργασίας κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των εποχικώς απασχολουμένων, ενώ προκύπτει ένα «πλεονάζον» προσωπικό κατά τη θερινή περίοδο που τα πράγματα είναι χαλαρά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αφού στο δημόσιο δεν επιτρέπεται τροποποίηση ωραρίου εργασίας. Και το 2016 το δημόσιο δεν προβλέπει πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.»

 

Τα προγράμματα

Οι πρώτες 2.500 θέσεις του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας θα αφορούν εργαζόμενους 8μηνης απασχόλησης στα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων (καθαρίστριες, φύλακες, κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικούς – οικονομικούς υπαλλήλους κ.α.). Οι προσκλήσεις αναμένονται να δημοσιευτούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η κατανομή θα γίνει ανά Δήμο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργούν τέτοια κέντρα για πρόσφυγες. Υπάρχει πρόβλεψη για συνολικά 5.000 τέτοιες θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας, επειδή διαρκώς μεταβάλλονται οι καταστάσεις. Μάλιστα προβλέπεται χορήγηση επιδόματος μετεγκατάστασης από τον ΟΑΕΔ σε όσους ανέργους ενταχθούν στο πρόγραμμα και αναγκαστούν να μετακινηθούν (σε απόσταση άνω των 40 χλμ.) από τον τόπο κατοικίας στον τόπο εργασίας.

Επίσης σύντομα αναμένεται να προκηρυχθούν 3.500 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας, σε 17 Δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ως θύλακες υψηλής ανεργίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα απασχοληθούν σε συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στους δήμους αυτούς. Είναι προσωπικό που θα διεκπεραιώσει έργα τεχνικού και κοινωνικού περιεχομένου (ανακύκλωση, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.).

Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν δημοσιευτεί όλα τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας που θα αφορούν στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι τέλος του χρόνου οι θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας συνολικά υπολογίζονται σε 36.000 – 40.000.

Το κόστος θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ και ο ΟΑΕΔ θα καλύψει το κομμάτι που αφορά τους πρόσφυγες.

Εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσουν δύο προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 νέους  18 – 24 ετών και 3.000 για νέους 25 – 29 ετών. Αυτοί θα καταρτιστούν μέσα από πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για 4 μήνες και οι ίδιοι, μετά από την παρέλευση του 4μήνου, θα επιδοτηθούν για 8 μήνες σε θέσεις εργασίας, στον ιδιωτικό ή κοινωνικό τομέα, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου οι επιμορφωθέντες να απασχοληθούν στο αντικείμενο εργασίας το οποίο συμβαδίζει με το αντικείμενο  των σπουδών τους. Το πρόγραμμα θα αφορά αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν θα έχουν πάνω από 100 ένσημα συνολικά, άρα θα βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής ένταξής τους.

Επίσης τον Αύγουστο πρόκειται να βγει πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (30 – 49 ετών) και στις γυναίκες και τρέχει το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 50 ετών.  Επίσης, άλλα προγράμματα θα αφορούν κατάρτιση και απασχόληση σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου ή Γυμνασίου), πρόγραμμα για ανέργους που προέρχονται από φθίνοντα επαγγέλματα οι οποίοι θα καταρτιστούν σε συναφή επαγγέλματα για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, προγράμματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, προγράμματα που θα προκηρυχτούν μόλις βγει ο νόμος για την Κοινωνική Οικονομία. Όλα αυτά μέσα στο 2016, κατέληξε η κ. Καρανίκα.

 

Αλλάζει και ο ΟΑΕΔ 

Η κ. Καραμεσίνη αναφέρθηκε ειδικότερα στις αλλαγές που προωθεί ο Οργανισμός κυρίως στο σκέλος της αποτελεσματικής και άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ παράλληλα εγκαινιάζεται, όπως είπε,  μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσα από τον ενεργό ρόλο των εργασιακών συμβούλων για ανέργους και επιχειρήσεις. «Εργαλείο» μάλιστα αναμένεται να αποτελέσει το νέο ανανεωμένο portal του οργανισμού μέσα από το οποίο άνεργοι και επιχειρηματίες θα μπορούν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας και το πλήρες προφίλ του ανέργου που αναζητά εργασία. Το έργο αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ είναι σε εξέλιξη και βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησής του, τόνισε. Και κλείνοντας, συμπλήρωσε: «Επεκτείνουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να εξυπηρετούνται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς ουρές και καθυστερήσεις. Επιπλέον, δημιουργούμε ένα σύστημα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσα από το portal του ΟΑΕΔ αλλά και μέσα από τη δράση των εργασιακών μας συμβούλων, αναβαθμίζουμε το ρόλο τους στις τοπικές μας υπηρεσίες, στα κέντρα προώθησης απασχόλησης. Συστήνουμε εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών. Ουσιαστικά φέρνουμε αλλαγές που έχουν ως στόχο και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες μας και να υποστηρίζουν καλύτερα τους ανέργους, γιατί οι εργασιακοί σύμβουλοι θα παρέχουν εξατομικευμένη και ομαδική υποστήριξη στους ανέργους στα πλαίσια των προγραμμάτων μας και εκτός προγραμμάτων».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ