Για τους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου περιοχής Αγίου Νικολάου η διανομή τροφίμων και ειδών υγιεινής θα γίνει για μεν τις οικογένειες από 1 έως και 3 άτομα την Τρίτη 20/09/2016, δε για τις οικογένειες από 4 άτομα και πάνω την Τετάρτη 21/09/2016 από το κοινωνικό παντοπωλείο Αγίου Νικολάου και ώρες 09:00-13:00.

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ