Σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους πεζούς και τα άτομα με αναπηρία, με ελεύθερους χώρους αναψυχής και περιπάτου, περισσότερο πράσινο, εύκολη πρόσβαση στην παραλία και πρόβλεψη για ποδήλατα προβλέπει, μεταξύ άλλων, η μελέτη ανάπλασης της Ακτής Παπανικολή στη Νέα Χώρα που παρουσίασε ο Δήμος Χανίων την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων. Μάλιστα, στους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής είναι η δημοπράτηση του έργου να γίνει άμεσα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μελέτης προτείνεται, μεταξύ άλλων, η οδός Παπανικολή να γίνει οδός μικτής χρήσης οχημάτων και ποδηλάτου (cycle street) με επιτρεπόμενη ταχύτητα 30χλμ/ώρα. Η διαμόρφωση θα είναι σε ενιαίο επίπεδο διαχωρίζοντας την κίνηση των πεζών και των τροχοφόρων με τη χρήση στοιχείων αστικού εξοπλισμού (κολωνάκια, καθιστικά, υπάρχουσα και προτεινόμενη φύτευση, φωτιστικοί στύλοι, κάδοι απορριμμάτων, βρύσες και εξοπλισμός για στάθμευση ποδηλάτων κ.ά.).

Παράλληλα στην περιοχή επέμβασης διακρίνονται δύο διαφορετικές στάθμες, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της παραλίας και οι δραστηριότητες στο επίπεδο της πόλης και προτείνεται η δημιουργία μίας ζώνης ενδιάμεσης στάθμης, με την κατασκευή ενός ξύλινου deck, που θα διαχωρίζει αλλά και θα συνδέει τις δύο αυτές περιοχές. Ταυτόχρονα στις συμβολές των παρόδιων οδών η ζώνη αυτή θα γειτνιάζει με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίμακες και κατάλληλα πλατώματα, διασφαλίζοντας και προστατεύοντας την κίνηση των πολιτών και τη σύνδεση των δύο διακριτών χώρων.

Ο χώρος αναψυχής και περιπάτου θα πλαισιωθεί με καθιστικούς χώρους, ενώ λίγο πριν τη συμβολή της οδού Παπανικολή με την Μονή Γωνιά προτείνεται η δημιουργία μιας μικρής πλατείας με καθιστικούς χώρους, πράσινο και την τοποθέτηση ενός γλυπτού αστικής τέχνης που θα προκύψει από καλλιτεχνικό διαγωνισμό που προτίθεται να εκτελέσει ο Δήμος Χανίων.
Στην οδό Παπανικολή διατηρείται η υπάρχουσα στάθμευση ΑμεΑ και προβλέπονται θέσεις στάθμευσης/τροφοδοσίας των επιχειρήσεων και συμπληρωματικές θέσεις για ΑμεΑ στις παρόδιες οδούς Πετρώφ, Σκίνερ και Χάου.

Στη μελετητική ομάδα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων που εργάστηκε για την εκπόνηση της μελέτης συμμετείχαν οι: Βακάλης Περικλής, πολιτικός μηχανικός – προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Δημοτικής Περιουσίας ΤΥΔΧ, Ευθυμίου Γιώργος, μηχανολόγος μηχανικός – προϊστάμενος Τμήματος Επιβλέψεων και Κατασκευών ΤΥΔΧ, Ανδρουλάκη Μαρία, αρχιτέκτονας μηχανικός, Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχιτέκτονας μηχανικός, Κτιστάκη Ελίνα, τοπογράφος μηχανικός, Τάτσιου Ευανθία, εργοδηγός δομικών έργων, Μαργαριτάκης Χαράλαμπος, σχεδιαστής CAD, Καρτάκης Ιωάννης γεωπόνος.

Δείτε το video με την τρισδιάστατη απεικόνιση της ανάπλασης της Ακτής Παπανικολή

 Xανιώτικα Νέα