Το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας εξέδωσε ανακοίνωση για τις άδεις κατοχής όπλων. Αναφέρουν:

– οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων των οποίων οι Άδειες Κατοχής έχουν λήξει ή λήγουν εντός του 2017, όπως προσέλθουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που διαμένουν προκειμένου να ανανεώσουν και να παραλάβουν τις νέες Άδειες Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου έγκαιρα προς αποφυγή καθυστέρησης έκδοσης λόγο μεγάλου φόρτου εργασίας απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ιατρικό πιστοποιητικό, παράβολο 3€ (πριν λήξη) 15€ (αφού λήξη), 2 φωτογραφίες έγχρωμες, όπλο & Άδεια Κατοχής),

– οι συγγενείς 1ου βαθμού (σύζυγοι, τέκνα) κατόχων κυνηγετικών όπλων που απεβίωσαν, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση του Κυνηγετικού Όπλου (ληξιαρχική πράξη θανάτου & πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Κ.Ε.Π, υπεύθυνες δηλώσεις από τους κληρονόμους ότι μεταβιβάζουν το εν λόγω όπλο, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ιατρικό πιστοποιητικό, παράβολο 3€, 2 φωτογραφίες έγχρωμες, όπλο & Άδεια Κατοχής),

– οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, που δεν έχει ουδέποτε εκδοθεί Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή στο παρελθόν εκδόθηκε από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών, υποχρεούνται στην έκδοση νέας Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ιατρικό πιστοποιητικό, παράβολο 30€, 2 φωτογραφίες έγχρωμες, όπλο).-

Ο Διοικητής

ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄

Τηλέφωνο επικοινωνίας Α.Τ. Σητείας: 28430 22259

(απαραίτητη η προσκόμιση του κυνηγετικού όπλου λυμένου)