Από τη Διοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 7-7-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοικήτριας του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» και του Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας με το Δήμαρχο Ιεράπετρας.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από του Διοικητές για τα θέματα του ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας και ενημέρωσε με τη σειρά τους Διοικητές για τα αιτήματα των δημοτών του Δήμου Ιεράπετρας σχετικά με το νοσοκομείο.

Η συζήτηση υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική και εκφράστηκε από κοινού η διάθεση καλής συνεργασίας και κοινών δράσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του νοσοκομείου.