Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου κ. Γιάννης Πεδιαδίτης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι η ΔΕΥΑΑΝ έχει ξεκινήσει ήδη και μετρά τη στάθμη των βασικών γεωτρήσεων του Δρασίου, απ’ όπου υδρεύεται ο Άγιος Νικόλαος. Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι λίγο πιο χαμηλά, αλλά είναι αναμενόμενο, είπε ο κ. Πεδιαδίτης. Εξήγησε ότι σκοπός της επιστολής του είναι το νοικοκύρεμα των εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών και φορέων του Δήμου και ευρύτερου δημόσιου τομέα της περιοχής, για να ελέγξουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις τους και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις διαρροές νερού.

Οι εγκαταστάσεις των σχολείων, αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα είπε και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να περιοριστούν οι απώλειες νερού από διαρροές.

Επίσης μεγάλη κατανάλωση πολύτιμου, πόσιμου νερού, γίνεται στα ντουζ παραλιών, όπου μια λύση ανάγκης είναι οι διακόπτες τύπου «βρύσης» να αντικατασταθούν με «μπουτόν» που κλείνουν αυτόματα περιορίζοντας τη διάρκεια ανεξέλεγκτης ροής. Ενδεχομένως να έπρεπε να μπουν και ντουζ με κερματοδέκτες.

Τα ξενοδοχεία καλό θα ήταν να δίνουν σε κάθε δωμάτιο ή να το κολλούν στις τουαλέτες, καρτελάκι που να προτρέπει σε περιορισμό της κατανάλωσης νερού στο δωμάτιο. Οι ξένοι επισκέπτες έχουν σχετικά αυξημένη ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και ακολουθούν εν πολλοίς τις υποδείξεις. Αλλά και ένα μικρό ποσοστό να συμμορφωνόταν, θα αποτελούσε και πάλι κέρδος για την κοινή προσπάθεια εξοικονόμησης νερού που πρέπει να απλωθεί ως μήνυμα σε όλους, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, τόνισε.

Ν.Τ.