Σχεδόν ταυτόσημη με εκείνη του α΄ τριμήνου του 2017 είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου μέχρι 31-3-2018. Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Γιάννης Τσιρακάκης ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου κατά το α΄  τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Το σύνολο των εσόδων το α΄ τρίμηνο ήταν 14.821.000 ευρώ (έναντι 13.274.000 του αντίστοιχου τριμήνου του 2017) και το σύνολο των εξόδων ήταν 2.888.000 (έναντι 3.471.000 πέρυσι).

Τα τακτικά έσοδα του α΄  τριμήνου ήταν 1.608.000 έναντι των 1.845.000. Έκτακτα έσοδα ο Δήμος εισέπραξε 282.000 ενώ πέρυσι είχε εισπράξει 77.000. Η διαφορά οφείλεται στο ότι φέτος το μίσθωμα για τις παραλίες που μισθώθηκαν για μια τριετία, εισπράχθηκε στο τρίμηνο που πέρασε. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα παρελθόντων ετών, φέτος εισπράχθηκαν 1.041.000 και πέρυσι είχε εισπραχθεί 1.165.000. Από απαιτήσεις παρελθόντων ετών οι φετινές εισπράξεις το τρίμηνο διαμορφώθηκε στις 183.000 ενώ πέρυσι 149.000, γεγονός που επισημάνθηκε ως καλή επίδοση στο σοβαρό θέμα της είσπραξης οφειλομένων προς το Δήμο.

Δυστυχώς, ο τομέας των επενδύσεων του Δήμου εξακολουθεί να χωλαίνει. Το φετινό α΄  τρίμηνο ήταν 12.000 ευρώ (πέρυσι 16.000). Η εικόνα αυτή, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται ότι θα αλλάξει κατά πολύ με την έναρξη πληρωμών έργων που θα ξεκινήσουν μέσα στο έτος και θα αρχίσουν να πληρώνονται λογαριασμοί τους κατά τα τέλη του 2018.

Θετικό και αρνητικό, συγχρόνως, για το Δήμο, χαρακτήρισε ο κ. Τσιρακάκης την συνεχή αύξηση του χρηματικού υπολοίπου που διαθέτει ο Δήμος στις τράπεζες, το οποίο υπολογίστηκε στα 11.700.000 ευρώ! Εξήγησε ότι κατά την άποψή του, ο Δήμος χρειάζεται ένα ταμειακό «μαξιλάρι» περί τα 4 – 5 εκατομμύρια και ότι τα υπόλοιπα θα πρέπει να απορροφηθούν σε επενδύσεις, αντί να τοκίζονται στις τράπεζες.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ