Από τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης κάθε λογής ακινήτων και δικαιωμάτων επί ακινήτων από ιδιώτες και κάθε μορφής νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου σε ολόκληρο το Νομό Λασιθίου (εκτός των διαμερισμάτων Αγίου Νικολάου και Ελούντας, που ήδη διαθέτουν Κτηματολόγιο).

Στον Αγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία, η κοινοπραξία εταιρειών «Κτηματολόγιο για την Ανάπτυξη» που ανέλαβε και εκτελεί το έργο του Ελληνικού Κτηματολογίου, θα ανοίξει γραφεία όπου θα μπορούν να δηλώσουν τα ακίνητά τους οι ιδιοκτήτες κάτοικοι εσωτερικού για ένα τρίμηνο (μπορεί να δοθεί παράταση, εφόσον απαιτηθεί) και οι κάτοικοι του εξωτερικού για ένα εξάμηνο.

Στη συνάντηση των εκπροσώπων της κοινοπραξίας του έργου και του Ελληνικού Κτηματολογίου, διευκρινίστηκε ότι όταν ένας πολίτης έχει ιδιοκτησίες σε περισσότερους από ένα δήμο, θα μπορεί να τα δηλώσει όλα συνολικά, πηγαίνοντας σε ένα γραφείο και όχι στα αντίστοιχα γραφεία κτηματογράφησης, που θα λειτουργήσουν σε κάθε δήμο. Μπορεί δε να μην πάει και σε κανένα από τα κτηματογραφικά γραφεία, εάν είναι ικανός να τα υποβάλλει όλα καταθέτοντάς ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει για το σκοπό αυτό, εξήγησε η εκπρόσωπος της «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.» Δέσποινα Ανδρουλάκη.

Αφού η κοινοπραξία του έργου συγκεντρώσει τα στοιχεία των ακινήτων και τα επεξεργαστεί για ένα χρόνο περίπου, θα κάνει την πρώτη ανάρτηση του κτηματογραφικού χάρτη για να εξετάσουν οι ιδιοκτήτες πιθανά σφάλματα και να τα διορθώσουν (με αιτήσεις ή ενστάσεις), πριν οριστικοποιηθεί το Κτηματολόγιο, γιατί κατόπιν οριστικής θεσμοθέτησής του, οποιαδήποτε διόρθωση θα απαιτήσει πολύπλοκη δικαστική διαδικασία, χρόνο και χρήμα, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.

 

Τα δικαιώματα νομικών προσώπων

Νομικά πρόσωπα, όπως οι Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες και Δήμοι, που διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις ή κτίσματα, κοινόχρηστους χώρους κλπ. πρέπει να τα δηλώσουν προσκομίζοντας τίτλους ιδιοκτησίας ή τρόπου κτήσης.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης Ν.2308/95 την οποία χορηγεί το Γραφείο Κτηματογράφησης, θα χρειαστεί επιπλέον οι πολίτες να προσκομίσουν:

α)Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά τους (π.χ. συμβόλαιο). β)Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του. γ)Στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου δ)Απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. ε)Αποδεικτικό ΑΦΜ (με λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικού Εφορίας, Ε9 κλπ.).

 

Χρησικτησία

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου (αστικού ή αγροτικού) δεν έχει συμβόλαιο, μπορεί και πρέπει να το δηλώσει στο Κτηματολόγιο, αρκεί να προσκομίσει δικαστική απόφαση ή έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το κατέχει για πάνω από 20 χρόνια. Τέτοια, ενδεικτικά, είναι: μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συμβόλαια γειτονικών ακινήτων που αναφέρουν το δηλούντα ως κύριο, Ε9, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά, αναφορά των ιδιοκτητών ή προκατόχων σε παλαιότερες κτηματογραφήσεις, αποδείξεις καταβολής τελών, αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ.

 

Από κληρονομιά

Όταν αιτία κτήσης ενός ακινήτου είναι η κληρονομιά, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης ακινήτου στο Κτηματολογικό Γραφείο είναι: Σε περίπτωση κληρονομιάς, χωρίς διαθήκη, ο τίτλος του κληρονομούμενου αν υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό των εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς. Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι, τίτλος κληρονομούμενου (αν υπάρχει),  ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

 

Ο εντοπισμός του ακινήτου

Ο ορθός εντοπισμός και η οριοθέτηση των ακινήτων (αγροτικών και αστικών) αποτελούν το συστατικό στοιχείο για τη σύνταξη και μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου, που ως θεσμός, εγγυάται και προστατεύει την ιδιοκτησία κατά μέγεθος, σχήμα και όρια. Η συμμετοχή του ιδιοκτήτη είναι καθοριστική στον προσδιορισμό της ιδιοκτησίας του.

Αυτό γίνεται προσκομίζοντας κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:

α)Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87). β) Ανεξάρτητο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είτε περιλαμβάνει στοιχεία εντοπισμού, όπως κάποιον ευρύτερο χάρτη (π.χ. Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, google maps, ορθοφωτοχάρτη) ή αναλυτικό οδοιπορικό σκαρίφημα, είτε συνδυάζεται με κάποια από τις επόμενες περιπτώσεις. γ) Απόσπασμα από την «Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών». δ) Απόσμασμα από την ιστοσελίδα «google maps». ε) Συντεταγμένες του κέντρου του ακινήτου κάνοντας χρήση GPS του κινητού τηλεφώνου.

Τονίζεται ότι οι τρεις τελευταίοι, παραπάνω τρόποι (γ,δ,ε) δεν υποκαθιστούν ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Αποτελούν έναν κατ’ αρχήν εντοπισμό του ακινήτου, ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία στο Γραφείο Κτηματογράφησης, θα οδηγήσουν τους μηχανικούς και δικηγόρους που απασχολούνται σε αυτό και είναι στη διάθεση των πολιτών, για κάθε απορία, στην πλήρη, ορθή και τελική οριοθέτηση του κάθε ακινήτου.

 

Συνέπειες μη υποβολής ακινήτου

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες, σύμφωνα με το νόμο:

* Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία επί του ακινήτου, για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε.

* Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.

* Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμο.

* Τα ακίνητα τα οποία δε θα δηλωθούν, κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις, στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ