Στην Ολλανδία εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού σχολείο Αγίου Νικολάου

Η 1η συνάντηση εκπαιδευτικών του Σχεδίου Erasmus+ «Εarth Stories» που συμμετέχει το 3o Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, πραγματοποιείται 12-16 Νοεμβρίου στην πόλη Groningen της Ολλανδίας. Η εκπαιδευτικός Ελένη Ανδρουλάκη (συντονίστρια) και η εκπαιδευτικός Αγγλικών Καλλιόπη Νικητάκη (υπεύθυνη συμμετεχόντων Ε΄τάξης) θα παρακολουθήσουν  3ήμερο σεμινάριο  ανταλλαγής γνώσεων, πρακτικών εφαρμογών, μεθόδων βιωματικής μάθησης με στόχο να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η αυτάρκεια, η μετάβαση και η ανθεκτικότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της συντονίστριας χώρας (Ολλανδία) περιλαμβάνει επίσης  βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες κλπ, που θα ενδυναμώσουν τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα, Πολωνία και Πορτογαλία, ώστε να δράσουν ως πολλαπλασιαστές στη σχολική κοινότητα και να κατευθύνουν αποτελεσματικά τις δράσεις των μαθητών τους.
Η θεματολογία των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν τα επόμενα δυο χρόνια στο πλαίσιο του Σχεδίου σχετίζονται με τους 17 στόχους της Ατζέντας της UNESCO για την Αειφορία. Η συμμετοχή του σχολείου μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε για να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για τους Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε Ενεργούς Πολίτες, που θα είναι σε θέση να αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Από το 3ο Δημοτικό Σχολείο