Διανοίγεται η οδός Ραδαμάνθυος

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διάνοιξης της οδού Ραδαμάνθυος. Ο δρόμος αυτός είναι παράλληλος της οδού Παπανδρέου και θα βοηθήσει στην μερική αποσυμφόρηση του κόμβου του Νοσοκομείου, καθώς τα ιδιωτικά αυτοκίνητα που θα ανεβαίνουν από το Αμμούδι την οδό Αθανασίου Διάκου, θα μπορούν να στρίψουν δεξιά και να βγουν πίσω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Το υπάρχον τμήμα της οδού, σε ευθεία, συνεχίζει ως οδός Διαλυνομιχάλη. Η διάνοιξη, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, γίνεται παράλληλα και κάτω με τη Διαλυνομιχάλη.

Λ.Κ.