Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΝ

Το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΝ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 2.30 μ.μ. στα νέα γραφεία του στο 2ο όροφο του παλιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα:

– Υποβολή αιτημάτων για την έγκριση εκτέλεσης προμηθειών, εγκαταστάσεων, ενοικιάσεων, παροχής υπηρεσιών και εργασιών για το 2018 και διάθεση πίστωσης

– Συζήτηση για την παραχώρηση του γηπέδου της Αμμούδας στις ομάδες του Δήμου

– Συζήτηση για την πρόταση του ΑΟΑΝ για την τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού στην Αμμούδα

– Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ύψους 5.000.000 € για το πρόγραμμα «Σκάλες» 2018

– Εξέταση αιτημάτων πολιτών, συλλόγων κ.λ.π.

– Εγκρίσεις της πρότασης ψήφισης δέσμευσης και ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών του για το 2018 και της οριστικής παραλαβής εργασιών.

Σχετική πρόσκληση απηύθυνε η Πρόεδρος κ. Ελπινίκη Γιατζάκη.