Υπογραφή Σύμβασης για «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης Γεωτουρισμός στα νησιωτικά Γεωπάρκα»

Υπεγράφη σύμβαση με την οποία ο Δήμος Σητείας αναθέτει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης Γεωτουρισμός στα νησιωτικά Γεωπάρκα» αντί του ποσού  των 46.376,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν :

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ(WORKSHOP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

  Η δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

.