Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στη Σητεία

Το ΤΕΙ Κρήτης αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα απόκτησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Ιδρύματος, κτήρια ικανοποιητικού μεγέθους για την ανάπτυξη Φοιτητικών Εστιών, αλλά και χώρων φιλοξενίας επισκεπτών καθηγητών ή και ερευνητών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, στις πόλεις του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Σητείας.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ψηφιακά μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019, στην ιστοσελίδα https://eforms.edu.teicrete.gr/agoraKtiriou

Ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει αριθμό ταυτοποίησης της προσφοράς του και θα υποβάλει ψηφιακά το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης που αφορά την προσφορά. Το συνολικό μέγεθος των σχετικών αρχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ΜΒ). Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και τη διαδικασία συλλογής των προτάσεων και παροχής διευκρινήσεων θα αναλάβει το στέλεχος της ΔΤΥ του ΤΕΙ Κρήτης, Ερμιόνη Γιαλύτη (2810 379376).

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδικασία

Η διαδικασία πρόκειται να λάβει χώρα σε δύο στάδια. Στο πρώτο, που υλοποιείται μέσω της παρούσας πρόσκλησης, θα εντοπιστούν πιθανά κτήρια και η δυνατότητα απόκτησής τους. Έμφαση θα δοθεί στη διαθεσιμότητα / ενδιαφέρον από πλευράς ιδιοκτήτη, τη θέση, το μέγεθος, την κατάσταση, την ηλικία, την τακτοποίηση κ.ο.κ. (βλέπε απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής).

Σε αυτή τη φάση η εμπορική και αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία επιλογής, όσο κυρίως ότι τα κτήρια θα μπορέσουν να περάσουν στην Ιδιοκτησία του Ιδρύματος χωρίς νομικά προβλήματα, αλλά και ότι τεχνικά και λειτουργικά πληρούν τις ανάγκες για τις οποίες θα αποκτηθούν. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και η εκτίμηση του κόστους και χρόνου μετατροπής τους σε χώρους φιλοξενίας.

Στη συνέχεια με βάση τις προτάσεις που θα έχουν συλλεχθεί, το ΤΕΙ Κρήτης εξετάζει τη δυνατότητα δέσμευσης κεφαλαίων από το ΠΔΕ για να προχωρήσει σε προκήρυξη με βάση τη διαδικασία της πλέον συμφέρουσας προσφοράς (δεύτερο μέρος της διαδικασίας). Τα αποτελέσματα της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας πολυκριτηριακής μεθόδου βαθμολογίας, που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική ποιοτική αξιολόγηση των κτηρίων. Στη συνέχεια η προσφερόμενη τιμή θα συνδυαστεί με τη βαθμολογία, ενώ η τελική απόφαση θα βασιστεί και στην οικονομική αξία, όπως θα εκτιμηθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

Στον ανοιχτό και διεθνή διαγωνισμό που θα σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2019, θα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και ιδιοκτήτες κτηρίων που δεν συμμετείχαν στην 1η φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ελάχιστες απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής

Οι βασικές απαιτήσεις είναι οι παρακάτω:

 1. Νομικά τακτοποιημένο κτήριο με το σύνολο των απαιτούμενων αδειών.
 2. Ελάχιστη επιφάνεια κτηρίου 500 m2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 300 m2 για το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία.
 3. Μέγιστη επιφάνεια κτηρίου 2.500 m2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 1.500 m2 για το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία.
 4. Η χωροθέτηση του κτηρίου εντός των ορίων των παρακάτω Δημοτικών Ενοτήτων:

α. Για το Ηράκλειο: (α) Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου (Ηράκλειο), (β) Δήμος Μαλεβιζίου, Δημοτική Ενότητα Γαζίου (Γάζι)

β. Για τα Χανιά: Δήμος Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων (Χανιά)

γ. Για το Ρέθυμνο: Δήμος Ρεθύμνης, Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης (Ρέθυμνο)

δ. Για τον Άγιο Νικόλαο: Δήμος Αγίου Νικολάου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου (Αγ. Νικόλαος)

ε. Για τη Σητεία: Δήμος Σητείας, Δημοτική Ενότητα Σητείας (Σητεία)

 1. Ακριβής διεύθυνση καθώς θα εκτιμηθεί η σύνδεσή του με τους χώρους εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης μέσα από ασφαλές οδικό δίκτυο και κυρίως μέσα από υφιστάμενη γραμμή των τοπικών αστικών λεωφορείων.
 2. Ιδιοκτησιακή κατάσταση και διαθεσιμότητα προς πώληση.

Τα βασικά κριτήρια θα είναι με σειρά προτεραιότητας και σχετικής βαρύτητας:

 1. Η νομική υπόσταση του κτηρίου
 2. Ηλικία κτηρίου (χρόνος αποπεράτωσης στατικού φορέα)
 3. Διαθέσιμη επιφάνεια
 4. Θέση και ευκολία πρόσβασης από και προς τα κτήρια του ΤΕΙ Κρήτης σε κάθε πόλη
 5. Γενική κατάσταση, εκτιμώμενο κόστος διαμόρφωσης και απαιτούμενος χρόνος

 

Έγγραφα και πιστοποιητικά αξιολόγησης

Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι τα εξής:

 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του κτηρίου καθώς και μια επιστολή των ιδιοκτητών ότι ενδιαφέρονται να προβούν στην πώληση του συγκεκριμένου κτηρίου.
 2. Άδεια Δόμησης και λοιπές αδειοδοτήσεις
 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις –όψεις –τομές ) κ.λπ. 1:100
 4. Κατάλογος εμβαδών ανά χρήση χώρων
 5. Φωτογραφική αποτύπωση
 6. Σύντομη Περιγραφή Κτηρίων που θα προτείνονται:

α. Είδος κτηρίου και περιγραφή χώρων με την υφιστάμενη χρήση τους και εμβαδομέτρησή τους.

β. Υποδομές Η/Μ και χώροι εσωτερικής διακίνησης –ανελκυστήρες αναβατόρια-κλιμακοστάσια

γ. Πιθανοί χώροι στάθμευσης και ακάλυπτου χώρου

δ. Πιθανοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος