Παραδόθηκε από το ΤΕΙ Κρήτης η έρευνα-μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering) στο Δήμο Σητείας, μετά από προγραμματική σύμβαση που είχε υπογράψει ο Δήμος Σητείας με την Περιφέρεια Κρήτης.

Αναλύθηκε το ενεργειακό δυναμικό και ιδιαίτερα το ηλιακό δυναμικό της έκτασης που καταλαμβάνει ο Δήμος και οι καταναλώσεις των δημοτικών δομών και προτάθηκε η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε τρία σημεία :

Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο και

Στη θέση Πλαγιές στον Αθερινόλακκο σε μία έκταση 15 στρεμμάτων.

Στην τελευταία θέση μιλάμε για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net Metering).

Ο Δήμος Σητείας δικαιούται 1,6 MW παραγωγή που κατανέμονται ως εξής :

1327 KW θα παράγονται στον Αθερινόλακκο ,

15 KW στο 3ο Δημοτικό και

10 KW στο 4ο Δημοτικό

Ο Δήμος πλέον διαθέτει μία μελέτη μέχρι το στάδιο των τευχών δημοπράτησης και μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Νίκος Λαντζανάκης