Μαλιώτικο καρναβάλι 2019 (βίντεο)

Μαλιώτικο καρναβάλι 2019, βίντεο Γιάννης Λασιθιωτάκης.