Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Βιοτεχνικό Πάγκο Αγίου Νικολάου στους μη έχοντες εργασία

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου επιτέλους  περνά σε μια νέα φάση και ανοίγει τις πύλες του στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς μετά την έκδοση της 1ης Οικοδομικής Άδειας, είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των μετόχων / επενδυτών του αλλά και νέων ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Σήμερα είναι σε αναμονή 130 περίπου επενδυτές (ήδη μέτοχοι της Α.Ε.) για την εφαρμογή των επενδυτικών τους σχεδίων.

Το ΒΙΟ.ΠΑ. Αγ. Νικολάου, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια περιοχή με ιδιωτικό χαρακτήρα μεν και δημοσίου συμφέροντος/ενδιαφέροντος δε, η οποία καθορίστηκε και οριοθετήθηκε με αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Με τη λειτουργία του στηρίζεται η οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Νικολάου και ευρύτερα στο Νομό Λασιθίου, καθώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων, θα ενισχύσει την καινοτομία και θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου Α.Ε. (και οι οικοπεδούχοι αντίστοιχα στις βιοτεχνικές μερίδες τους) είναι ιδιοκτήτης της έκτασης του οριοθετημένου Πάρκου και των υποδομών που έχουν κατασκευαστεί εντός των ορίων του, τις οποίες οφείλουν όλοι να σεβαστούν (δρόμοι, δίκτυα κοινής ωφελείας, κτίριο διοίκησης κλπ), ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, που το επιθυμούν, να αναγείρουν απρόσκοπτα τα κτίρια – εγκαταστάσεις τους και το Βιοτεχνικό Πάρκο να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου αλλά και όποιον ενδιαφέρεται, ότι ο χώρος του Βιοτεχνικού Πάρκου είναι ιδιωτικός και δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία* χωρίς την ενημέρωση της εταιρείας.

Οι τρεις (3) πόρτες εισόδου- εξόδου στο χώρο του Πάρκου, θα πρέπει να παραμένουν κλειστές, για τη διασφάλιση των εγκαταστάσεων του ΒΙΟΠΑ και των επενδυτών του, αλλά και του κοινού, καθώς ξεκινούν οι οικοδομικές εργασίες στο χώρο.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων,

Αμπατζίδης Χρήστος                                                                       Μαρκάκη Μαρία

Πρόεδρος ΒΙΟΠΑ. Αγ. Νικολάου Α.Ε.                                        Πρόεδρος ΒΙ.Π.Α.Ν. Α.Ε.

 

*Σημείωση: Επιτρέπεται η διέλευση από το Πάρκο των περιοίκων, που διαθέτουν όμορες ιδιοκτησίες, των οποίων η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο μέσω του ΒΙΟΠΑ (σύμφωνα και με σχετικές δικαστικές αποφάσεις)