Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας για τη γυναικολογική κλινική

Ως Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας στηρίζουμε την πρωτοβουλία διαμαρτυρίας γυναικών της περιοχής μας,  σχετικά με τη Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου μας.

Οι θετικές εξελίξεις με την πρόσληψη ιατρικού , νοσηλευτικού και Διοικητικού προσωπικού, η επαναλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής,  η απόκτηση ικανού εξοπλισμού με τη βοήθεια της Πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας, καταδεικνύουν την ανοδική πορεία της λειτουργίας του Νοσοκομείου μας τα τελευταία χρόνια.

Μέρος της βελτίωσης της εικόνας του Νοσοκομείου είναι και η επαναλειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής με την πρόσληψη ως επικουρικού του Γυναικολόγου Σωκράτη Μέγκουλα.  Θεωρούμε σωστή και δίκαιη την παραμονή του.

Η σωστή και δημιουργική στάση ενός γιατρού και η κατάκτηση της εμπιστοσύνης και αγάπης  της κοινωνίας, είναι μεγάλο προσόν και πρέπει να ληφθεί υπόψιν για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας.

Θεωρούμε απαραίτητη την πλήρη στελέχωση της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας

Ανδρέας Μαμαντόπουλος                      Χαράλαμπος Κανάκης