Στο 32% βρίσκεται η νεανική ανεργία στην Κρήτη με το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας να φτάνει στο 39%. Ο τουρισμός αποτελεί τον καίριο παράγοντα για τον μειωμένο δείκτη που έχει η Κρήτη στο συγκεκριμένο τομέα, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος γιατί η νεανική ανεργία αποτελεί το βαρόμετρο για την περίοδο της κρίσης και των μνημονιακών χρόνων κι εξακολουθεί να υπάρχει ως μεγάλο ζητούμενο για την τρέχουσα και την επόμενη περίοδο όπου αποτελεί κοινό στόχο η έξοδος από τα φαινόμενα της κρίσης με πρώτο την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.

Άξια προσοχής όμως είναι και η τάση που υπάρχει στο νησί και ακολουθεί τη γενικότερα επικρατούσα τάση για αλλαγή των μορφών εργασίας από την πλήρη απασχόληση στη μερική.

Την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας που έγινε για το 2018 και για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, έκανε ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Παπαδάκης, ευχαριστώντας την Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία και τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που αποκτά το παρατηρητήριο.

Ο Καθηγητής σημείωσε πως η Περιφέρεια Κρήτης πάει καλύτερα λόγω του τουρισμού από τις άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά υπάρχει και στην Κρήτη το φαινόμενο της επισφάλειας στην αγορά εργασίας, με την μετατόπιση από την πλήρη απασχόληση στη μερική.

«Έχουμε ως επίμονο φαινόμενο την σταδιακή μετατόπιση από την πλήρη απασχόληση στην μερική. Και είναι επίμονο γιατί τα είδαμε και στην έρευνα των προηγούμενων ετών. Από τη μια μειώνεται η ανεργία αλλά από την άλλη μεγαλώνει η επισφάλεια στην αγορά εργασίας και οφείλουμε να το δούμε πολύ προσεκτικά γιατί είναι μία πρόκληση σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής», τόνισε.

 

Μακροχρόνια ανεργία

Ένα δεύτερο στοιχείο που ανακύπτει από την έρευνα είναι πως προκύπτει πολύ υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αφού είναι περίπου οι μισοί. «Η μακροχρόνια ανεργία αποσυναρτά περαιτέρω τον άνεργο από την αγορά εργασίας. Οι ηλικίες που πλήττονται κυρίως και στην εποχικότητα είναι κυρίως οι νεότερες, αλλά εντοπίζουμε ζητήματα και στην ηλικία 35-44 ετών», εξηγεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναλύοντας τα στοιχεία της έρευνας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ