Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αποτέλεσε τον τρίτο σταθμό του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank «Μαζί, με στόχο την υγεία» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό «Άγονη Γραμμή Γόνιμη» και της παράδοσης ιατρικού εξοπλισμού σε Νοσοκομεία όλης της χώρας.

Η Διευθύντρια της Διευθύνσεως Καταστημάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης της Alpha Bank Μαρία Παπαγεωργίου υπέγραψε από κοινού με τη Διοικήτρια του ΓΝΑΝ και ενώπιον προσωπικού και προϊσταμένων από διάφορα Τμήματα του ιδρύματος την παράδοση και παραλαβή τεσσάρων τροχήλατων νοσηλείας (για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Παθολογικό, Ουρολογικό, Ορθοπεδικό, Τ.Ε.Π.), πενήντα τροχήλατων μεταλλικών οροστηλών (15 στην Παθολογική κλινική, 12 σε Ορθοπεδική, Ουρολογική, ΩΡΛ, 15 στην Μαιευτική, 4 στα Τ.Ε.Π., 1 στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και 3 στην Καρδιολογική) και μίας συσκευής ανάδευσης και ζύγισης ασκών αίματος για το Τμήμα της Αιμοδοσίας. Η παραπάνω κατανομή έγινε κατόπιν των αιτημάτων των εργαζομένων του Νοσοκομείου.

Ν.Σ.