Η παράνομη οδήγηση των ανηλίκων αποτελεί μια συνήθεια με αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των νέων ανθρώπων αλλά και των οδηγών και των πεζών που κινούνται στους δρόμους. Παρά ταύτα, το φαινόμενο να οδηγούν είτε μοτοσικλέτες, είτε και αυτοκίνητα «αμούστακα» παιδιά που δεν έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν δίπλωμα οδήγησης μηχανής ή αυτοκινήτου, είναι φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο, ειδικά στην περιφέρεια και σε αγροτικές περιοχές.

Στις περιπτώσεις που σε τροχονομικό έλεγχο υπάρξει διαπίστωση τέτοιας παράβασης, είθισται να υπάρχει ελαστική στάση από την δικαιοσύνη στα νεαρά παιδιά. Επί της ουσίας, αυτό που συνηθίζεται είναι να καθυστερούν οι διαδικασίες κι όταν ο νεαρός ενηλικιωθεί και εκδώσει δίπλωμα οδήγησης να παραγράφονται οι προβλεπόμενες ποινές στη λογική της επιείκειας.

Για ν’ αντιμετωπιστούν καλύτερα τα φαινόμενα των πρακτικών που ισχύουν μέχρι σήμερα και ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα, σε τοπικό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν να δώσουν μια ουσιαστική λύση επιμόρφωσης. Μια πρωτοβουλία που κινείται στα πλαίσια της ειδικής πρόληψης και παράκαμψης της τυπικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 45 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον υπό τις περιστάσεις η άσκηση ποινικής δίωξης δεν κρίνεται από τις εισαγγελικές αρχές αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος.

 

Θα κάθονται στο θρανίο

Έτσι, οι συγκεκριμένοι παραβάτες θα κάθονται στο θρανίο.

Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, το Δικαστήριο Ανηλίκων και το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου, υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας και οι παραπάνω υπηρεσίες θα διοργανώνουν και θα υλοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του Δικαστηρίου Ανηλίκων, Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

 

Για γονείς και παιδιά

Το σεμινάριο θα παρακολουθούν οι ανήλικοι και οι κηδεμόνες τους με σκοπό την αύξηση της συναίσθησης και την κινητοποίηση της ευθύνης τους.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλύεται το νομικό πλαίσιο, θα παρουσιάζονται οι φυσικοί και λογικοί κίνδυνοι που εκτίθενται οι ανήλικοι και οι κηδεμόνες τους, με σκοπό την συμβολή στην ομαλή εξέλιξη της συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης των ανηλίκων που λόγω της ηλικίας τους στερούνται βιωμάτων και εμπειρίας ώστε να οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεριφορά και χρειάζονται προστασία.

Σκοπός, όπως εξηγεί ο Διοικητής Τροχαίας Πέτρος Ζερβάκης, είναι το σεμινάριο να αποτελέσει μια βιωματική εκπαίδευση που θα προσφέρει μια δυνατή εμπειρία των κινδύνων που συνοδεύουν μια ανεύθυνη συμπεριφορά της μη τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και παράλληλα η επαφή με την Τροχαία και με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες να οδηγήσει στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και στην ανάληψη πρωτοβουλίας προς την ανάπτυξη σωστής και υπεύθυνης συμπεριφοράς.

 

Πώς θα γίνεται

Το σεμινάριο θα συντελείται σε τρεις ενότητες, παρουσίαση νομικού πλαισίου και παρουσίαση σοβαρών ατυχημάτων και ιδιαίτερα επαχθών καταστάσεων που μπορούν να δημιουργηθούν, εμπειρίες θυμάτων και θα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση προτύπων ασφαλών συμπεριφορών.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου, την οποία και θα υποχρεούνται να προσκομίζουν στην υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, ώστε να λάβει γνώση το δικαστήριο και οι εισαγγελικές αρχές. Μαζί με τη βεβαίωση θα παραλαμβάνουν και φάκελο κατάλληλου έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής θα ευαισθητοποιεί τους ανήλικους και τους κηδεμόνες τους και θα επιμελείται την ενημέρωση τους όπως ορίζει το δικαστήριο προς διευκόλυνση της συμμετοχή τους.

«Ελπίζουμε το σεμινάριο να κινητοποιεί και τους έφηβους και τους κηδεμόνες τους στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αλλαγής της συμπεριφοράς τους και παράλληλα να αποτελεί μια θετική εμπειρία προς την ομαλή κοινωνικοποίηση τους», υπογραμμίζουν οι συμμετέχοντες φορείς, που αναλαμβάνουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί ισχυρή πρόκληση σε κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ