Με την υπ’ αριθμ. 2885/10-4-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για διάστημα 6 μηνών και συγκεκριμένα από 10 Απριλίου 2019 έως και 7 Οκτωβρίου 2019.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνιος Εμμ. Ζερβός με χθεσινό έγγραφό του προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρακαλεί όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2308/1995 να δοθεί παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης σε όλη την έκταση του Δήμου Αγίου Νικολάου.