Η ίδρυση Μουσικού Σχολείου είναι πολύ σημαντική για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τόπο μας. Προς τούτο από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, ένας από τους βασικούς μου στόχους ήταν η ίδρυση και λειτουργία Μουσικού σχολείου στο Λασίθι. Εισηγήθηκα λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση Μουσικού σχολείου, αναλύοντας την αναγκαιότητα  αυτού του σχολείου στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.

Η δωρεάν εκπαίδευση στη μουσική επιστήμη, που το Μουσικό Σχολείο μπορεί να προσφέρει στους μαθητές του, είναι υψηλής ποιότητας και συμβάλλει όχι μόνο στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων των μαθημάτων που διδάσκονται στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά και στην πολιτιστική πρόοδο των μαθητών, καθώς και στην ομαλή κοινωνικοποίηση των εφήβων. Να σημειώσουμε ότι βάσει επίσημων καταγραφών τα Μουσικά Σχολεία έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά ενδοσχολικής βίας και ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στις πολιτιστικές/ εκπαιδευτικές /ανθρωπιστικές δράσεις της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.

Η ίδρυση και η απρόσκοπτη λειτουργία Δημόσιου Μουσικού Σχολείου στο Λασίθι, θα δώσει την ευκαιρία σε παιδιά που αγαπούν και σπουδάζουν τη μουσική να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να τις συνδυάσουν αρμονικά με τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο.

Επίσης το Μουσικό Σχολείο στο Ν. Λασιθίου θα λειτουργήσει και ως κυψέλη διάσωσης, εκμάθησης, διασποράς της πλούσιας Κρητικής μουσικής παράδοσης, της Βυζαντινής μουσικής, της κλασικής μουσικής παιδείας. Θα υπάρχει η ευκαιρία για τους μαθητές να έλθουν σε επαφή με τη μουσική του τόπου τους και να τη σπουδάσουν τόσο σε επίπεδο θεωρητικό, όσο και σε επίπεδο εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Έχοντας πεποίθηση ότι η εκπαίδευση μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο μας, προσβλέπω στη συνεργασία και την στήριξη του Μουσικού σχολείου ολόκληρης της Σχολικής Κοινότητας, Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην ίδρυση του Μουσικού σχολείου στο Λασίθι και ιδιαιτέρως τον Υπουργό Παιδείας που έκανε δεκτή την εισήγησή μου και με απόφασή του ιδρύθηκε το σχολείο στην Π.Ε. Λασιθίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ